top of page

Gegevens over de vroegste historiek van het landgoed La Naverie kennen we door het genealogisch onderzoek van Mv. Lise Lecocq in haar Essai de généalogie (zie uittreksels).

De daarin vermelde oudste documenten waarin la Seigneurie de la Naviry voorkomt, gaan terug tot begin 1600.
Het zijn notariële akten die de familie GODIN, afkomstig van Valenciennes, betitelen als Seigneur de la Naviry (zie Tabel van documenten uit het Archief van Valenciennes). Begin 1700 komt het goed in handen van Jacques CHAUVAUX, baron de Rochefort, Seigneur de la Naviry, geboren in Auvergne (Fr) en gestorven in Ath.

Hij verwerft het goed via zijn echtgenote Catherine de BLERY. Zijn schoonvader had het goed op zijn beurt verkregen van zijn schoonfamilie GODIN.
Vermits de familie CHAUVAUX in Ath verbleef zijn voor die periode ook verschillende pachtovereenkomsten terug te vinden (zie origineel manuscript - 1719 - van een pachtovereenkomst uit het Familie Archief van Mv. Lise Lecocq). In de recente geschiedenis is het goed sinds 1937 in eigendom van Joseph DUTHOIT, vrederechter te Boussu. Het wordt verpacht aan de Familie René GUISSET die het in 1983 in eigendom verwerft. De hoeve staat in Pottes nog steeds bekend onder de naam Ferme Guisset.

In 1990 wordt de boerderij met landerijen aangekocht door FERME de l'ANGLE´E sa.
In 1996 verkoopt zij op haar beurt de gebouwen met aanpalend akkerland aan Jacques RONSE en echtgenote Brigitte VINDEVOGEL, de huidige eigenaars.

Gebouwen en landerijen zoals destijds beschreven in de pachtovereenkomst van 1719 zijn tot op heden nog duidelijk herkenbaar: maison grange, écuries étables pigeonier et fournil, 32 bonniers de terres (=44,8ha).

bottom of page